Tác giả :

Sinh viên đang thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành CNTT chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện theo kế hoạch như sau:

1. Nội dung báo cáo:

  • Tên đề tài
  • Phạm vi nghiên cứu
  • Mục tiêu
  • Những công việc đã thực hiện được
  • Khó khăn, vướng mắc
  • Đề nghị

2. Hình thức báo cáo: Thuyết trình bằng Powerpoint

3. Văn bản nộp cho Trưởng ngành theo nội dung (1) có chữ ký của GVHD. Xem mẫu tại đây

4. Thời gian: 13:30 ngày thứ 3 (16/05/2017) tại phòng A3-401

Lưu ý:

  • SV không báo cáo (xem như không thể hoàn thành đồ án theo tiến độ) sẽ không được bảo vệ tốt nghiệp.
  • SV cần tham khảo GVHD để viết đúng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Những nội dung này phải giống với thuyết minh trong báo cáo đồ án 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt