Tác giả :

Hội đồng 1 (E1-403). Bắt đầu từ 7.15 ngày 12/07/2018.

STT MSSV HỌ VÀ TÊN     Giảng viên hướng dẫn   Giảng viên phản biện
1 14149364 Nguyễn Đình Bính ThS. Nguyễn Văn Khoa TS. Trần Tuấn Kiệt
2 14149250 Nguyễn Hoàng  Dũng PGS. Phan Đức Hùng TS. Trần Văn Tiếng
3 14149247 Nguyễn Khánh Duy PGS. Phan Đức Hùng ThS. Nguyễn Văn Khoa
4 12149031 Nguyễn  Hải ThS. Nguyễn Thanh Tú ThS. Nguyễn Văn Khoa
5 14149318 Ngô Doãn Đức Huân PGS. Phan Đức Hùng TS. Trần Tuấn Kiệt
6 14149315 Nguyễn Xuân Nguyễn TS. Trần Tuấn Kiệt PGS. Phan Đức Hùng
7 14149296 Nguyễn Quốc Thịnh TS. Trần Văn Tiếng ThS. Nguyễn Văn Khoa
8 14149379 Bùi Đức Thuận ThS. Nguyễn Văn Khoa TS.  Trần Văn Tiếng

Hội đồng 2 (E1-404). Bắt đầu từ 7.15 ngày 12/07/2018.
STT MSSV HỌ VÀ TÊN     Giảng viên hướng dẫn   Giảng viên phản biện
1 14149239 Trần Văn Chiến TS. Hà Duy Khánh ThS. Nguyễn Văn Khoa
2 12149360 Hoàng Thái  Hòa ThS. Nguyễn Thanh Tú TS. Lê Trung Kiên
3 14149528 Trần Văn Hòe TS. Lê Trung Kiên PGS. Phan Đức Hùng
4 13149067 Nguyễn Diệp Khang ThS. Lê Phương Bình PGS. Phan Đức Hùng
5 13149334 Phan Anh  Kiệt ThS. Lê Phương Bình TS. Lê Trung Kiên
6 14149273 Trương Đức  Lợi PGS. Phan Đức Hùng ThS. Lê Phương Bình
7 14149268 Lê Gia  Long TS. Lê Trung Kiên ThS. Lê Phương Bình
8 13149336 Nguyễn Hoàng Minh Nhật TS. Lê Trung Kiên ThS. Nguyễn Thanh Tú

Hội đồng 3 (E1-405). Bắt đầu từ 7.15 ngày 12/07/2018.

STT MSSV HỌ VÀ TÊN     Giảng viên hướng dẫn   Giảng viên phản biện
1 14149219 Đào Tấn An TS. Lê Trung Kiên TS. Trần Văn Tiếng
2 14149368 Văn Kiều  Diễm ThS. Nguyễn Văn Khoa ThS. Nguyễn Thanh Tú
3 14149370 Tạ Hoàng  Huy ThS. Lê Phương Bình TS. Trần Văn Tiếng
4 14149099 Nguyễn Phước Lộc ThS. Nguyễn Văn Khoa ThS. Lê Trung Kiên
5 14149374 Nguyễn Minh Nhật TS. Trần Văn Tiếng PGS. Phan Đức Hùng
6 14149121 Ngô Tấn Phát TS. Lê Trung Kiên TS. Trần Tuấn Kiệt
7 14149375 Lê Thái Phong TS. Lê Trung Kiên ThS. Nguyễn Văn Khoa
8 14149380 Dương Đức Toàn TS. Trần Tuấn Kiệt TS. Trần Văn Tiếng
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt