Tác giả :

Thời gian

Công việc

Ghi chú

29/02/2018 – 02/07/2018

Thực hiện ĐATN

ĐATN làm theo mẫu, có thể tải từ mục “Biểu mẫu”

04/07/2018 (hạn chót)

Nộp ĐATN cho GV phản biện

Có chữ ký của GVHD trong thuyết minh và bản vẽ.

05/07/2018 – 10/07/2018

Chấm phản biện

Tiêu chí chấm HD và PB có thể xem trong mục “Biểu mẫu”

09/07/2018-10/07/2018

Nhận phiếu câu hỏi phản biện

 

12/07/18 (từ 7.30)

Bảo vệ

Sinh viên chuẩn bị băng rôn, dụng cụ để bảo vệ. Chuẩn bị file powerpoint để báo cáo và trả lời các câu hỏi phản biện.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt