Tác giả :

Thông báo v/v Bảo vệ ĐATN HK 2 2015-2016

Ngành:  Chế tạo máy và Công nghệ KT Cơ Khí

- Thời gian và địa điểm:

Nhóm A

7:00, sáng Thứ 3 ngày 16 tháng 8 năm 2016

Phòng E1.203 và Phòng Thí nghiệm Innovation Lab

Nhóm B

7:00, sáng Thứ 4 ngày 17 tháng 8 năm 2016

Phòng E1.203 và Phòng Thí nghiệm Innovation Lab

- Danh sách DATN, Giáo viên phản biện, Hội đồng được đính kèm: file “Danh sach bao ve DATN.rar

- SV hoàn thành thuyết minh theo mẫu 2016 , nộp GVPB trước ngày 08-08-2016, liên hệ GVPB lấy kết quả phản biện, sau đó nộp kết quả GVHD và GVPB cho Trưởng ngành trước 11:30 thứ 2, ngày 15-08-2016. (Nếu không có điểm GVHD và GVPB thì đề tài không được bảo vệ)

- Các công việc SV cần chuẩn bị:

(*) Trước ngày bảo vệ:

- Liên hệ GVHD và GVPB để nhận giấy nhận xét và nộp lại cho Trưởng ngành.

- File ppt: theo mẫu 2016

- Phiếu đánh giá DATN: Mỗi đề tài, nhóm SV điền các thông tin vào phiếu và in thành 6 bản

 (*) Phiếu đánh giá DATN in 2 mặt A4

- Nếu đề tài có các nội dung được cộng điểm khuyến khích, khi bảo vệ, SV phải trình minh chứng cho Hội đồng.

- Chỉnh sửa lại Thuyết minh theo Mẫu 2016

- Mô hình, thiết bị là sản phẩm của DATN: SV chuẩn bị trước lúc bảo vệ.

- Các đề tài bảo vệ ở PTN Innovation Lab: liên hệ thầy Đoàn Tất Linh để chuẩn bị thiết bị

- Các đề tài bảo vệ ở Phòng E1.203: liên hệ thầy Trần Minh Thế Uyên để chuẩn bị thiết bị

- Khăn trải bàn, hoa,…: SV liên hệ với Khoa để mượn trước ngày bảo vệ.

- Băng rôn: SV chuẩn bị trước

- Sinh hoạt trước buổi bảo bệ DATN:

Để buổi bảo vệ DATN diễn ra thành công, các SV phải có mặt tại phòng trưởng ngành (gặp thầy Sơn Minh) để thảo luận các bước cần thực hiện cho buổi bảo vệ DATN. Thời gian: Chiều thứ 2 (15-08-2016), lúc 15 giờ 00 tại phòng A1.405

(*) Tất cả các SV đều phải tham gia sinh hoat trước buổi bảo vệ. SV vắng mặt sẽ không có tên trong hội đồng bảo vệ DATN ngày 16 và 17 - 08-2016

(*) Sau ngày bảo vệ 5 ngày:

-  SV nộp cho trưởng ngành:

- 1 dĩa CD chứa toàn bộ nội dung ĐATN.

- SV nộp lưu chiếu tại thư viện

- 1 quyển thuyết minh bìa cứng theo mẫu.

- 1 dĩa CD chứa toàn bộ nội dung DATN

(*) Sau khi nộp lưu chiếu tại thư viện, mỗi SV phải lấy giấy xác nhận để làm thủ tục xét tốt nghiệp.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt