Tác giả :
SỐ LIỆU ĐA THÉP
Học kỳ: 03 - Năm học: 2017-2018
Môn học/Nhóm: Đồ án kết cấu công trình thép (SSTP311717) - Nhóm 02CLC
CBGD: Lê Trung Kiên
TT Mã SV Họ và tên lót Tên Tên lớp L(m) Hr(m) Q(T) G
1 15149007 Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 15149CL2A 21 7 20 IB
2 13149239 Phạm Hoài  Đông 13149CL1 27 7 25 IIB
3 14149227 Trần Xuân Thái  Hiệp 14149CL2 30 7 25 IIIB
4 13149083 Đỗ Hoàng  Long 13149CL1 33 7 25 IB
5 14149376 Thái Hiền  Phúc 14149CL2 21 7 16 IA
6 14149289 Nguyễn Hoành Ngọc  Quý 14149CL2 27 7 20 IIA
7 14149303 Nguyễn Văn  Trung 14149CL1 30 7 20 IIIA
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt