Tác giả :
   Buổi học lập trình Android do nhóm nghiên cứu Android của Google tại Việt Nam phối hợp với Khoa Điện Điện tử và Khoa Đào tạo Chất lượng cao giảng dạy vào 2 ngày 19 và  20/12/2015 tại phòng A5-103 :
   Tại buổi học, các bạn SV Khoa ĐT CLC đã được làm quen với việc lập trình trên nền tảng Android và cảm thấy rất thích thú. Đây cũng là nền móng cho các bạn để các bạn có kiến thức chuyên môn chuẩn bị cho việc thực hiện Đồ án tốt nghiệp sau này.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng:125,055

Tổng truy cập:1,598,229

 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt