Tác giả :

Thông báo v/v làm đồ án tốt nghiệp HK 2 2017 - 2018

Với SV ngành Cơ khí Chế tạo máy (CTM) và Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (CNKTCK)

1/ Đối tượng:

SV ngành Cơ khí Chế tạo máyCông nghệ Kỹ thuật Cơ khí

khóa 2014, 2013, 2012, 2011.

2/ Thời gian đăng ký:

SV thảo luận với GV hướng dẫn,và điền thông tin theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5mvbYV9WzbZJOQZ3tU3R9YHVtyHepxlNJHihTDnCpVwIN-Q/viewform?c=0&w=1

(*) Phương pháp đăng ký như sau:

VD: Đề tài ABC , GV hướng dẫn: Nguyễn Văn A, do 4 SV thực hiện, có Nội dung 1,2,3,4.

==> 4 SV đăng ký 4 lần theo link như trên với cùng thông tin:

- Đề tài ABC

- GV hướng dẫn: Nguyễn Văn A

- Nội dung 1,2,3,4

Thời gian: từ 22 – 01 – 2018 đến 12 h ngày 2 – 2 – 2018.

Sau đó, SV kiểm tra danh sách ĐATN chính thức tại website Khoa ĐT CLC vào ngày 26 – 02 - 2018

 (*) Các đề tài đồ án tốt nghiệp nên tập trung vào những hướng sau:

- Nghiên cứu.

- Ứng dụng thực tiễn: liên kết với công ty.

- Phục vụ giáo dục: các mô hình dạy học, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo…

(*) Với những SV chưa có đề tài, có thể liên hệ với Trưởng ngành để được giới thiệu Giảng viên và hướng đề tài theo chuyên ngành.

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/hcmute.edu.vn/file/d/0ByNKNeiWaOp6QUVHMGV1THMzUVk/view?usp=sharing

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt