Tác giả :

Báo cáo tiến độ Đồ Án Tốt Nghiệp

Ngành CTM và CNKTCK

 

Các Sinh viên đang thực hiện ĐATN HK 2 2016 – 2017 sẽ báo cáo tiến độ ĐATN vào lúc 9:30 thứ 4 ngày 14-06-2017 tại phòng A1.405

(*) Báo cáo tiến độ thực hiện ĐATN dạng file powerpoint, in dạng trang A4  

(*) Báo cáo cần đủ các nội dung sau:

- Tên  đề tài

- GVHD

- Tên SV, mã số SV

- Mục tiêu đề tài

- Nội dung thực hiện (Tổng các công việc cần thực hiện của đề tài)

- Các nội dung / công việc đã thực hiện

- Các nội dung / công việc sẽ thực hiện

- Các khó khăn cần được hỗ trợ

- Các nội dung khác,…

 

(*) Ghi chú: Các đề tài không nộp báo cáo tiến độ sẽ không được bảo vệ cuối kỳ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt