Tác giả :

Báo cáo tiến độ Đồ Án Tốt Nghiệp

Ngành CTM và CNKTCK

 

Các Sinh viên đang thực hiện ĐATN HK 2 2016 – 2017 sẽ báo cáo tiến độ ĐATN vào lúc 9:30 thứ 4 ngày 14-06-2017 tại phòng A1.405

(*) Báo cáo tiến độ thực hiện ĐATN dạng file powerpoint, in dạng trang A4  

(*) Báo cáo cần đủ các nội dung sau:

- Tên  đề tài

- GVHD

- Tên SV, mã số SV

- Mục tiêu đề tài

- Nội dung thực hiện (Tổng các công việc cần thực hiện của đề tài)

- Các nội dung / công việc đã thực hiện

- Các nội dung / công việc sẽ thực hiện

- Các khó khăn cần được hỗ trợ

- Các nội dung khác,…

 

(*) Ghi chú: Các đề tài không nộp báo cáo tiến độ sẽ không được bảo vệ cuối kỳ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt