Tác giả :

Thông báo v/v  đăng ký đề tài ĐATN

HK 2 2019 - 2020

Với SV ngành Cơ khí Chế tạo máy (CTM) và Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (CNKTCK)

Hệ ĐT Chất lượng cao (Tiếng Việt và tiếng Anh)

1/ Đối tượng:

SV ngành Cơ khí Chế tạo máyCông nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Hệ ĐT Chất lượng cao (Tiếng Việt và tiếng Anh)

2/ Phương pháp đăng ký đề tài:

Bước 1: SV chọn các đề tài đã được duyệt trong các link sau:

Danh sách 1

Danh sách 2

Bước 2: SV chủ động liên hệ với GV hướng dẫn trong danh sách như trên để thảo luận về các nội dung sẽ thực hiện của ĐATN

Bước 3: Sau khi thống nhất các nội dung với GVHD, SV hoàn thành phiếu “NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP”, đưa GVHD ký tên và nộp tại VP khoa CKM (Cô Hương)

Bước 4: Điền thông tin ĐATN theo link sau cho mỗi SV: (VD: nhóm đề tài có 3 SV thì điền thông tin 3 lần)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2X2oUHBE72Ybwi56OUVFyfQ22j7Chics4JtED9Cdlkx9QmA/viewform

4/ Thời gian đăng ký ĐATN:

SV hoàn thành 4 bước trên trước 12h00 ngày 28-02-2020

5/ Kết quả đăng ký ĐATN:

Sẽ được gửi đến SV bằng e-mail trước ngày 04-03-2020

(Chỉ những SV có tên rong danh sách thực hiện ĐATN mới nhận được e-mail )

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt