Tác giả :


STT Mã SV Họ và  Tên   Giảng viên phản biện
1 14149219 Đào Tấn An TS. Trần Văn Tiếng
2 14149364 Nguyễn Đình Bính TS. Trần Tuấn Kiệt
3 14149239 Trần Văn Chiến ThS. Nguyễn Văn Khoa
4 14149385 Phạm Duy  Chung ThS. Lê Phương Bình
5 14149368 Văn Kiều  Diễm ThS. Nguyễn Thanh Tú
6 14149250 Nguyễn Hoàng  Dũng TS. Trần Văn Tiếng
7 14149247 Nguyễn Khánh Duy ThS. Nguyễn Văn Khoa
8 12149031 Nguyễn  Hải ThS. Nguyễn Văn Khoa
9 12149360 Hoàng Thái  Hòa TS. Lê Trung Kiên
10 14149528 Trần Văn Hòe PGS. Phan Đức Hùng
11 14149318 Ngô Doãn Đức Huân TS. Trần Tuấn Kiệt
12 14149370 Tạ Hoàng  Huy TS. Trần Văn Tiếng
13 13149067 Nguyễn Diệp Khang PGS. Phan Đức Hùng
14 14149099 Nguyễn Phước Lộc ThS. Lê Trung Kiên
15 14149273 Trương Đức  Lợi ThS. Lê Phương Bình
16 14149268 Lê Gia  Long ThS. Lê Phương Bình
17 14149315 Nguyễn Xuân Nguyễn PGS. Phan Đức Hùng
18 13149336 Nguyễn Hoàng Minh Nhật ThS. Nguyễn Thanh Tú
19 14149374 Nguyễn Minh Nhật PGS. Phan Đức Hùng
20 14149121 Ngô Tấn Phát TS. Trần Tuấn Kiệt
21 14149375 Lê Thái Phong ThS. Nguyễn Văn Khoa
22 14149296 Nguyễn Quốc Thịnh ThS. Nguyễn Văn Khoa
23 14149379 Bùi Đức Thuận TS.  Trần Văn Tiếng
24 14149380 Dương Đức Toàn TS. Trần Văn Tiếng
25 14149383 Nguyễn Thanh TS. Lê Trung Kiên
26 13149334 Phan Anh  Kiệt TS. Lê Trung Kiên

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt