Tác giả :

KQ đăng ký ĐATN

SV kiểm tra KQ đăng ký ĐATN trong HK 2 2019-2020 theo các bước như sau:

- Download file ĐATN và kiểm tra tên, MSSV, GVHD, tên đề tài è Nếu có sai sót: Liên hệ Cô Hương – VP khoa CKM để điều chỉnh

- Kiểm tra tài khoàn ở trang online để xem môn học “Khóa luận tốt nghiệp” và Mã số môn học đã được nhập vào hay chưa è Nếu có sai sót: Liên hệ VP khoa ĐT CLC (A1.404) để điều chỉnh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt