Tác giả :

Thông báo v/v làm đồ án tốt nghiệp HK 1 2017 - 2018

Với SV ngành Cơ khí Chế tạo máy (CTM) và Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (CNKTCK)

1/ Đối tượng: SV ngành Cơ khí Chế tạo máyCông nghệ Kỹ thuật Cơ khí.

2/ Thời gian đăng ký: SV thảo luận với GV hướng dẫn, hoàn thành phiếu “Đề xuất đề tài đồ án TN” và nộp cho trưởng ngành trước thứ 6 ngày 15-09-2017. Sau đó, SV kiểm tra danh sách DATN chính thức tại website Khoa ĐT CLC vào ngày 25-09 – 2017.

(*) Các đề tài đồ án tốt nghiệp nên tập trung vào những hướng sau:

- Nghiên cứu.

- Ứng dụng thực tiễn: liên kết với công ty.

- Phục vụ giáo dục: các mô hình dạy học, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo…

(*) Với những SV chưa có đề tài, có thể liên hệ với Trưởng ngành để được giới thiệu Giảng viên và hướng đề tài theo chuyên ngành hoặc chọn một trong các đề tài theo link sau: Hướng đề tài
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt