Tác giả :

   Khoa ĐT CLC công bố Danh sách các lớp Speaking với GV Nước ngoài dành cho SV đang học AV 2, 3.
  • Danh sách lớp Speaking AV2 xem tại đây.
  • Danh sách lớp Speaking AV3 xem tại đây.
  • Do số lượng SV đăng ký lớp Speaking AV2 vào Thứ Bảy (T4-T5) nhiều, vượt quá sỉ số lớp, Khoa đã mở thêm một lớp cùng khung giờ trên và tách SV đã đăng ký thành 2 lớp.
  • Theo như Thông báo,  khi đã đăng ký học và có tên trong danh sách, SV phải đảm bảo tham dự tối thiểu 80% số buổi học. SV không tham dự đủ số buổi tối thiểu sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện. SV tham dự các lớp Speaking được cộng tối đa 2 điểm vào điểm quá trình môn học đó. Điểm Speaking sẽ do GV nước ngoài chấm. 
  • SV bắt đầu theo học các lớp trên bắt đầu từ Thứ Hai (10/09/2018). TKB các lớp Speaking AV2 xem tại đây, TKB các lớp Speaking AV3 xem tại đây.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng:125,046

Tổng truy cập:1,598,220

 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt