Tác giả :
1. Sinh viên nộp ĐATN cho GVPB trước ngày 01/07.
2. Thời gian chấm phản biện: 02/07-10/07.
3. SV nhận lại ĐA và phiếu nhận xét phản biện từ GVPB: 10-11/07
4. Ngày bảo vệ: 13/07/2017 (Thứ 5, từ 7.15).
5. Địa điểm: phòng A2-401, A2-402, A2-404
6. Mẫu thông tin gửi Doanh nghiệp 
   Sinh vien.docx
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt