Tác giả :

Thông báo v/v Bảo vệ ĐATN HK 1 2016-2017

Ngành

Chế tạo máy

Công nghệ KT Cơ Khí

Cơ Điện Tử

- Thời gian và địa điểm:

7:00, sáng Thứ 5 ngày 23 tháng 2 năm 2017

Địa điểm: Sẽ thông báo vào ngày 22-02-2017

 

- Danh sách DATN, Giáo viên phản biện, Hội đồng được đính kèm: file “DANH SÁCH PHẢN BIỆN ĐATN HK 1 2016 - 2017

- SV hoàn thành thuyết minh theo mẫu, nộp GVHD và GVPB trước ngày 14-02-2017, liên hệ GVHD và GVPB lấy kết quả phản biện, sau đó nộp kết quả GVHD và GVPB cho Trưởng ngành trước 10:00 thứ 4, ngày 22-02-2017. (Nếu không có điểm GVHD và GVPB thì đề tài không được bảo vệ)

- Các công việc SV cần chuẩn bị:

(*) Trước ngày bảo vệ:

- Liên hệ GVHD và GVPB để nhận giấy nhận xét và nộp lại cho Trưởng ngành.

- File ppt: theo mẫu 08.2016

- Phiếu đánh giá DATN: Mỗi đề tài, nhóm SV điền các thông tin vào phiếu và in thành 5 bản

 (*) Phiếu đánh giá DATN in 2 mặt A4

- Nếu đề tài có các nội dung được cộng điểm khuyến khích, khi bảo vệ, SV phải trình minh chứng cho Hội đồng.

- Chỉnh sửa lại Thuyết minh theo Mẫu 2016

- Mô hình, thiết bị là sản phẩm của DATN: SV chuẩn bị trước lúc bảo vệ.

- Khăn trải bàn, hoa,…: SV liên hệ với Khoa để mượn trước ngày bảo vệ.

- Băng rôn: SV chuẩn bị trước

- Sinh hoạt trước buổi bảo bệ DATN:

Để buổi bảo vệ DATN diễn ra thành công, các SV phải có mặt tại phòng trưởng ngành (gặp thầy Sơn Minh) để thảo luận các bước cần thực hiện cho buổi bảo vệ DATN. Thời gian: Sáng thứ 4 (22-02-2016), lúc 10 giờ 00 tại phòng A1.405

(*) Tất cả các SV đều phải tham gia sinh hoat trước buổi bảo vệ. SV vắng mặt sẽ không có tên trong hội đồng bảo vệ DATN ngày 23 - 02-2017

(*) Sau ngày bảo vệ 5 ngày:

-  SV nộp cho trưởng ngành:

- 1 dĩa CD chứa toàn bộ nội dung ĐATN.

- SV nộp lưu chiếu tại thư viện

- 1 quyển thuyết minh bìa cứng theo mẫu.

- 1 dĩa CD chứa toàn bộ nội dung DATN

(*) Sau khi nộp lưu chiếu tại thư viện, mỗi SV phải lấy giấy xác nhận để làm thủ tục xét tốt nghiệp.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt