Tác giả :

THÔNG BÁO

V/v: Bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên ngành CNKT Nhiệt học kỳ 2 năm học 2015-2016.

 

1. Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

     - Thời gian: 8h00, ngày 30 tháng 07 năm 2016

     - Địa điểm: SV bảo vệ theo Hội đồng có GVHD

          + Hội đồng I:   Phòng CĐOTO3 (Thầy Hòa, Cô Ngọc, Thầy Quốc, Thầy Nhựt, Thầy Nam)

          + Hội đồng II:  Phòng 03XN (Thầy Dưỡng, Thầy Trung, Thầy Sơn, Thầy Hùng

2. Yêu cầu:

     - Sinh viên nộp đồ án cho GVHD và GVPB chậm nhất ngày 25/07/2016.

     - Các nhóm nộp về Trưởng ngành (PGS.TS. Đặng Thành Trung) 01 đĩa CD ghi đầy đủ nội dung quyển báo cáo để thực hiện việc lưu trữ theo file điện tử.

     - Chuẩn bị: SV các nhóm chuẩn bị Phòng Hội đồng, kiểm tra máy tính, máy chiếu (trình chiếu thử) và các mô hình, thiết bị thí nghiệm khác nếu có,... trước 16 giờ 00 ngày 29/07/2016.

                                                                  Tp.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2016

                                                                                          Trưởng ngành

 

 

                                                                               PGS.TS. Đặng Thành Trung
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt