Tác giả :

1.      Kế hoạch

14/09/18 (hạn chót)

Đăng ký làm ĐATN

Sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN chọn GVHD và xin xác nhận đồng ý của GVHD (theo mẫu), gửi lại cho Trưởng ngành trước ngày 14/09/18. Một GV hướng dẫn không quá 3SV.

17/09/2018 – 30/12/2018

Thực hiện ĐATN

ĐATN làm theo mẫu, có thể tải từ mục “Biểu mẫu

05/01/2019 (hạn chót)

Nộp ĐATN cho GV phản biện

Có chữ ký của GVHD trong thuyết minh và bản vẽ.

07/01/2019 – 12/01/2019

Chấm phản biện

Tiêu chí chấm HD và PB có thể xem trong mục “Biểu mẫu

11/01/2019-12/01/2019

Nhận phiếu câu hỏi phản biện

 

14/01/19 (từ 7.30)

Bảo vệ

Sinh viên chuẩn bị băng rôn, dụng cụ để bảo vệ. Chuẩn bị file powerpoint để báo cáo và trả lời các câu hỏi phản biện. 

Tiêu chí chấm điểm khi bảo vệ xem ở đây.

 
2.   Danh sách sinh viên đăng ký làm ĐATN (tính đến ngày 09/09/18)

STT

MSSV

Họ và tên

Giảng viên hướng dẫn

1

13149274

Nguyễn Việt Nghĩa

TS. Nguyễn Minh Đức

2

14149064

Trương Thanh Hòa

TS. Trần Văn Tiếng

3

14149062

Phạm Vũ Minh Hoàng

TS. Trần Văn Tiếng

4

14149301

Trần Đức Trọng

TS. Trần Văn Tiếng

5

12145455

Huỳnh Minh Thuận

ThS. Nguyễn Thanh Tú

6

14149385

Phạm Duy Chung

TS. Lê Trung Kiên

7

14149376

Thái Hiền Phúc

TS. Lê Trung Kiên

8

14149383

Nguyễn Thanh Tú

TS. Lê Trung Kiên

9

14149384

Tôn Thất Vĩ

TS. Lê Trung Kiên

10

14149310

Nguyễn Ngọc Quang Vinh

TS. Lê Anh Thắng

11

14149316

Vương Trung Trực

TS. Lê Anh Thắng

12

14149100

Nguyễn Xuân Lộc

TS. Lê Anh Thắng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt