Tác giả :

1.      Kế hoạch

14/09/18 (hạn chót)

Đăng ký làm ĐATN

Sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN chọn GVHD và xin xác nhận đồng ý của GVHD (theo mẫu), gửi lại cho Trưởng ngành trước ngày 14/09/18. Một GV hướng dẫn không quá 3SV.

17/09/2018 – 30/12/2018

Thực hiện ĐATN

ĐATN làm theo mẫu, có thể tải từ mục “Biểu mẫu

05/01/2019 (hạn chót)

Nộp ĐATN cho GV phản biện

Có chữ ký của GVHD trong thuyết minh và bản vẽ.

07/01/2019 – 12/01/2019

Chấm phản biện

Tiêu chí chấm HD và PB có thể xem trong mục “Biểu mẫu

11/01/2019-12/01/2019

Nhận phiếu câu hỏi phản biện

 

14/01/19 (từ 7.30)

Bảo vệ

Sinh viên chuẩn bị băng rôn, dụng cụ để bảo vệ. Chuẩn bị file powerpoint để báo cáo và trả lời các câu hỏi phản biện. 

Tiêu chí chấm điểm khi bảo vệ xem ở đây.

 
2.   Danh sách sinh viên đăng ký làm ĐATN (tính đến ngày 14/09/18)

STT Mã SV Họ và  Tên   Giảng viên hướng dẫn
1 14149385 Phạm Duy Chung TS. Châu Đình Thành
2 13149239 Phạm Hoài  Đông TS. Nguyễn Minh Đức
3 14149064 Trương Thanh Hòa TS. Trần Văn Tiếng
4 14149062 Phạm Vũ Minh Hoàng TS. Trần Văn Tiếng
5 13149067 Nguyễn Diệp Khang ThS. Lê Phương Bình
6 14149100 Nguyễn Xuân Lộc TS. Lê Anh Thắng
7 13149274 Nguyễn Việt Nghĩa TS. Nguyễn Minh Đức
8 14149376 Thái Hiền Phúc TS. Lê Trung Kiên
9 13149145 Nguyễn Chí  Tâm TS. Nguyễn Minh Đức
10 12145455 Huỳnh Minh Thuận ThS. Nguyễn Thanh Tú
11 14149301 Trần Đức Trọng TS. Trần Văn Tiếng
12 14149316 Vương Trung Trực TS. Lê Anh Thắng
13 14149383 Nguyễn Thanh TS. Lê Trung Kiên
14 14149384 Tôn Thất TS. Lê Trung Kiên
15 14149310 Nguyễn Ngọc Quang Vinh TS. Lê Anh ThắngGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt