Tác giả :

   Trong HK1/2018-2019, Khoa ĐT CLC sẽ mở các lớp Speaking dành cho SV đang học các môn Anh văn 2 và 3 có các Giảng viên nước ngoài trực tiếp đứng lớp.
  • SV tự nguyện chọn đăng ký vào học 1 lớp. Khi đã đăng ký học và có tên trong danh sách, SV phải đảm bảo tham dự tối thiểu 80% số buổi học. SV không tham dự đủ số buổi tối thiểu sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện.
  • SV tham dự các lớp Speaking được cộng tối đa 2 điểm vào điểm quá trình môn học đó. Điểm Speaking sẽ do GV nước ngoài chấm.
  • SV đang học AV2 muốn tham gia lớp Speaking AV2, chọn 1 lớp phù hợp và theo học chính khóa từ 10/09/2018 đến hết Học kỳ theo link sau: https://goo.gl/forms/VSQ48K8lq3UqISgs1
  • SV đang học AV3 muốn tham gia lớp Speaking AV3, chọn 1 lớp phù hợp và theo học chính khóa từ 10/09/2018 đến hết Học kỳ theo link sau: https://goo.gl/forms/NuXGUv7A96kbNn2t1
   Lưu ý: các lớp học Speaking hoàn toàn miễn phí (không bắt buộc) dành cho SV Khoa ĐT CLC.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng:125,017

Tổng truy cập:1,598,191

 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt