Tác giả :

   

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SPKT TP.HCM

                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

           

Tên chương trình:                 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

            Trình độ đào tạo:                  ĐẠI HỌC

            Ngành đào tạo:                     QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

            Mã ngành:                             52510601

            Hình thức đào tạo:               Chính quy

(Ban hành theo Quyết định số: ……..ngày …… tháng…….năm 201… của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

 

1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:           4 năm

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

3. THANG ĐIỂM, QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

- Thang điểm:                      10

- Quy trình đào tạo:           Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

-   Điều kiện tốt nghiệp:

+ Điều kiện chung Theo qui chế ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT

4. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục đích (Goals)

Đào tạo những cử nhân kinh tế có kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành quản lý công nghiệp, có khả năng quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, quản trị nhân sự, quản trị marketing, quản trị sán xuất. Có khả năng phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề một cách có logic; kỹ năng giao tiếp trong môi trường kinh doanh; kỹ năng làm việc nhóm và quản lý nhóm hiệu quả; phong cách làm việc chuyên nghiệp, có đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp và xã hội.

 

Mục tiêu đào tạo (Objectives)

1. Trang bị kiến thức nền tảng về khoa học cơ bản, khoa học kinh tế và quản trị.

2. Phát triển năng lực khám phá tri thức, giải quyết vấn đề trong hoạt động kinh doanh, tư duy hệ thống, có tầm nhìn, hình thành phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp.

3. Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và làm việc trong các nhóm mở rộng (liên ngành).

4. Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống (dự án kinh doanh) trong doanh nghiệp và bối cảnh xã hội.

CHUẨN ĐẦU RA (cấp độ 2)

1     Trang bị kiến thức nền tảng về khoa học cơ bản, khoa học kinh tế và quản trị.

1.1             Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng như quy hoạch tuyến tính, xác suất thống kê; Có khả năng trình bày nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin;

1.2             Có khả năng ứng dụng tổng quát các kiến thức cơ bản về quản lý công nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh

1.3             Có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực liên quan đến quản lý công nghiệp, quản trị kinh doanh.

2     Phát triển năng lực khám phá tri thức, giải quyết vấn đề trong hoạt động kinh doanh, tư duy hệ thống, có tầm nhìn, hình thành phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp.

2.1.           Có khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề về sản xuất kinh doanh

2.2.           Có khả năng thực hiện điều tra nghiên cứu và thử nghiệm các giải pháp trong sản xuất kinh doanh

2.3.           Có khả năng tư duy có hệ thống và toàn diện

2.4.           Có kỹ năng cá nhân góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh: sáng kiến, khả năng linh hoạt, tính sáng tạo, biết quản lý thời gian, ham học hỏi và làm việc chuyên nghiệp

2.5.           Thành thạo kỹ năng chuyên môn góp phần vào hiệu quả hoạt động kinh doanh: đạo đức chuyên môn, tính toàn vẹn, tính phổ biến trong lĩnh vực hoạt động, hoạch định nghề nghiệp.

  1. Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và làm việc trong các nhóm mở rộng (liên ngành).

3.1             Có khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm

3.2             khả năng giao tiếp hiệu quả dưới dạng văn bản, hình thức điện tử, đồ họa hình ảnh và thuyết trình bằng miệng.

3.3             Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

4        Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống (dự án kinh doanh) trong doanh nghiệp và bối cảnh xã hội.

4.1             Nhận thức được tầm quan trọng của bối cảnh xã hội đối với hoạt động kinh doanh

4.2             Có khả năng đánh giá sự khác biệt văn hóa doanh nghiệp và công việc thành công trong tổ chức.

4.3             WCó khả năng hình thành ý tưởng, thiết lập yêu cầu, xác định chức năng, lập mô hình và quản lý dự án kinh doanh.

4.4             Có khả năng thiết kế được các hệ thống sản xuất kinh doanh phức hợp.

4.5             Có khả năng triển khai phần cứng, phầm mềm và quản lý thực hiện sản xuất kinh doanh.

4.6             Có khả năng vận hành và quản lý vận hành hệ thống kinh doanh phức hợp

5. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Có thể làm việc trong các phòng như sản xuất, kinh doanh, marketing, nhân sự, kế hoạch ở tất cả các loại hình công ty với vai trò là người thực hiện trực tiếp hoặc điều hành và quản lý.

 

               HIỆU TRƯỞNG                                                         TRƯỞNG KHOA

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Thông báo

 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt