Tác giả :

ChonMonHoc_K16CLA_HKI_1819_XD.pdf

File trên đây là các môn học nên chọn trong HKI-1819 của từng sinh viên.

  • Màu nền để ký hiệu các nhóm có Anh văn đầu vào khác nhau (nên tiến độ học khác nhau).
  • Ký hiệu x màu đen là các môn đã học rồi, ký hiệu x màu đỏ là kỳ này sẽ đăng ký học.
  • Một số môn học có môn tiên quyết, hoặc môn học trước nên khi đăng ký sinh viên cần chú ý, nếu không rõ liên hệ với Trưởng ngành.
  • Sinh viên cần cân đối số tín chỉ học trong một kỳ cho vừa sức.
  • Một số môn riêng (chỉ ngành xây dựng mới học) sẽ chưa mở đúng tiến độ do quá ít sinh viên.
  • Kỳ này sẽ chưa học môn Project of RC Structure Design vì chưa học xong môn Design of RC Structures I, chưa học môn Water Supply & Sewerage Engineering vì số tín chỉ quá nhiều.
  • Chú ý mã môn học chương trình TA có chữ E cuối cùng.
  • Chương trình đào tạo các em có thể download tại đây.

Các em nếu còn thắc mắc thì liên hệ với Trưởng ngành.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt