Tác giả :

Thông báo

v/v Bảo vệ ĐATN HK 2 2016-2017

Ngành:  CN Chế tạo máy và Công nghệ KT Cơ Khí

1/ Thời gian và địa điểm:

7:00, sáng Thứ 4 và Thứ 5 ngày 26 và 27 tháng 7 năm 2017

Địa điểm: Theo từng Hội đồng

 

2/ Danh sách DATN, Giáo viên phản biện, Hội đồng được đính kèm files:

* Danh sach DATN _ HĐ1A _ HK 2 2016-2017

* Danh sach DATN _ HĐ1B _ HK 2 2016-2017

* Danh sach DATN _ HĐ2A _ HK 2 2016-2017

* Danh sach DATN _ HĐ2B _ HK 2 2016-2017

 

3/ Từ HK 2 2016-2017, ĐATN sẽ được chấm theo thang điểm như file:

Mẫu phiếu đánh giá DATN _ Hội đồng_GVHD_GVPB _07.2017

SV chú ý cập nhật vào phiếu đánh giá của GVHD, GVPB và phiếu chấm điểm của Hội đồng bảo vệ ĐATN

 

4/ SV hoàn thành thuyết minh theo mẫu, nộp GVHD và GVPB trước ngày 17-07-2017, liên hệ GVHD và GVPB lấy kết quả phản biện, sau đó nộp kết quả GVHD và GVPB cho Trưởng ngành trước 10:00 thứ 2, ngày 24-07-2017. (Nếu không có điểm GVHD và GVPB thì đề tài không được bảo vệ)

5/ 15 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2017: Tất cả SV làm DATN tập trung tại phòng E1.203 để họp trước khi bảo vệ.

(*) Nếu SV nào vắng mặt sẽ xem như tự ý không tham gia bảo vệ DATN HK này

6/ Các công việc SV cần chuẩn bị:

(*) Trước ngày bảo vệ:

- Liên hệ GVHD và GVPB để nhận giấy nhận xét và nộp lại cho Trưởng ngành.

- File ppt: theo mẫu 08.2016

- Phiếu đánh giá DATN: Mỗi đề tài, nhóm SV điền các thông tin vào phiếu và in thành 6 bản

 (*) Chú ý: Phiếu đánh giá DATN dung trong buổi bảo vệ DATN được in 2 mặt A4

- Nếu đề tài có các nội dung được cộng điểm khuyến khích, khi bảo vệ, SV phải trình minh chứng cho Hội đồng.

- Chỉnh sửa lại Thuyết minh theo Mẫu 2016

- Mô hình, thiết bị là sản phẩm của DATN: SV chuẩn bị trước lúc bảo vệ.

- Khăn trải bàn, hoa,…: SV liên hệ với Trưởng ngành để mượn trước ngày bảo vệ.

- Băng rôn: Sẽ được chuẩn bị trước. SV liên hệ với Trưởng ngành để nhận

 

(*) Sau ngày bảo vệ 5 ngày:

-  SV nộp cho trưởng ngành:

- 1 dĩa CD chứa toàn bộ nội dung ĐATN.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt