Tác giả :

 

Gửi các bạn SV Khoa ĐT CLC.

  • Trong tình hình diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, căn cứ thông báo của Trường v/v chuyển sang học online các lớp lý thuyết từ 04/05 đến 08/05/2021, Khoa ĐT CLC thực hiện chuyển đổi sang học online các lớp hỗ trợ học tập môn học KHCB cho SV Khoa ĐT CLC từ 04/05 đến 08/05/2021.
  • Lưu ý: Ban cán sự các lớp K.2020 và Trưởng ngành phổ biến lại thông báo cho các bạn SV trong lớp để tham gia.
Trân trọng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Document

Truy cập tháng:173,570

Tổng truy cập:2,436,363

 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt