Tác giả :

File kèm theo đây là các môn học nên chọn trong HKI-1920 của từng sinh viên.

Lớp 16149CLA
Lớp 17149CLA
Lớp 18149CLA

Màu nền để ký hiệu các nhóm có Anh văn đầu vào khác nhau (nên tiến độ học khác nhau).

Ký hiệu x màu đen là các môn đã học rồi, ký hiệu x màu đỏ là kỳ này sẽ đăng ký học.

Một số môn học có môn tiên quyết, hoặc môn học trước nên khi đăng ký sinh viên cần chú ý, nếu không rõ liên hệ với Trưởng ngành (TS. Lê Trung Kiên) hoặc Phó Trưởng ngành (TS. Trần Tuấn Kiệt).

Sinh viên cần cân đối số tín chỉ học trong một kỳ cho vừa sức.

Một số môn riêng (chỉ ngành xây dựng mới học) sẽ chưa mở đúng tiến độ do quá ít sinh viên, sẽ mở sau.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt