Tác giả :
Lịch trợ giảng môn Kỹ thuật Điện - Điện tử dành cho SV K2014 khoa CLC:
Tuần 15-16, Thứ 5, tiết 1-3, phòng E1-502. Bắt đầu 3/12/2015
Trợ giảng: Trần Tấn Tài (0123 9359105)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt