Tác giả :

   Khoa ĐT CLC công bố Danh sách các lớp Speaking với GV Nước ngoài dành cho SV đang học AV 1. Chi tiết xem tại đây.

   Theo như Thông báo,  khi đã đăng ký học và có tên trong danh sách, SV phải đảm bảo tham dự tối thiểu 80% số buổi học. SV không tham dự đủ số buổi tối thiểu sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện. SV tham dự các lớp Speaking được cộng tối đa 2 điểm vào điểm quá trình môn học đó. Điểm Speaking sẽ do GV nước ngoài chấm. 

    SV bắt đầu theo học các lớp trên bắt đầu từ Thứ Hai (01/10/2018). TKB chi tiết có gửi trong file đính kèm.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng:102,396

Tổng truy cập:1,488,706

 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt