Tác giả :

    Đã có điểm thi anh văn đầu vào thi ngày 09/09/2018. Sinh viên đăng nhập vào trang online để xem điểm thi.
   Sinh viên Khóa 2018 hệ Chất lượng cao muốn hủy điểm quy đổi Anh văn 1, thời gian Hủy điểm bắt đầu từ 14g00 ngày 18/9/2018 đến 07g30 ngày 20/9/2018. 
   Sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ nhập điểm quy đổi Anh văn 1 cho sinh viên.
   Lưu ý: 

Sinh viên khoa Chất lượng cao tiếng Việt khóa 2018
   + Thi dưới 300 điểm không được đăng ký học Anh văn 1 
   + Thi từ 300 điểm đến dưới 350 điểm được đăng ký học Anh văn 1
   + Thi từ 350 điểm trở lên được quy đổi điểm Anh văn 1, Sinh viên muốn đăng ký học lại Anh văn 1 trong học kỳ này phải hủy điểm quy đổi Anh văn 1.

Hướng dẫn xem và hủy điểm tại đây.
Thông báo đăng ký môn Anh văn 1 trong HK1/18-19 xem tại đây.
Quy định v/v học các học phần Anh văn 1, 2, 3 của SV CLC Hệ Tiếng Việt xem tại đây.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng:102,453

Tổng truy cập:1,488,763

 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt