Tác giả :

Thông báo v/v làm đồ án tốt nghiệp HK 2 2016 - 2017

Với SV ngành Cơ khí Chế tạo máy (CTM) và Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (CNKTCK)

1/ Đối tượng: SV ngành Cơ khí Chế tạo máyCông nghệ Kỹ thuật Cơ khí khóa 2013, 2012, 2011.

2/ Thời gian đăng ký: SV thảo luận với GV hướng dẫn, hoàn thành phiếu “Đề xuất đề tài đồ án TN” và nộp cho trưởng ngành trước thứ 6 ngày 3-3-2017. Sau đó, SV kiểm tra danh sách DATN chính thức tại website Khoa ĐT CLC vào ngày 07 – 03 – 2017.

(*) Các đề tài đồ án tốt nghiệp nên tập trung vào những hướng sau:

- Nghiên cứu.

- Ứng dụng thực tiễn: liên kết với công ty.

- Phục vụ giáo dục: các mô hình dạy học, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo…

(*) Với những SV chưa có đề tài, có thể liên hệ với Trưởng ngành để được giới thiệu Giảng viên và hướng đề tài theo chuyên ngành.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt