Tác giả :
1. Số liệu đồ án
   ĐeDA_Thep_163SSTP311717_02CLC.pdf
  Yeucau_DA_Thep.pdf
  Ban ve DA KC CT thep.pdf
2. Thời gian thực hiện: 5 tuần
3. Duyệt bài: Thứ 2 và Thứ 4 hàng tuần ( từ 8.30 - 10.30) tại P. A1-405.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt