Tác giả :
SỐ LIỆU ĐA KCCT BTCT
Học kỳ: 03 - Năm học: 2017-2018
Môn học/Nhóm: Đồ án kết cấu công trình BTCT (RCBP311817) - Nhóm 02CLC
CBGD: Lê Trung Kiên
TT Mã SV Họ và tên lót Tên Tên lớp a(m) b(m) Bê tông Vùng gió
1 15149007 Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 15149CL2A 4.5 5.0 B15 IIA
2 13149239 Phạm Hoài  Đông 13149CL1 4.8 5.0 B15 IIIA
3 15149015 Lê Quang  Hải 15149CL1B 5.2 5.0 B15 IA
4 14149227 Trần Xuân Thái  Hiệp 14149CL2 4.5 4.8 B15 IIB
5 13149250 Lê Văn  Hòa 13149CL1 5.0 4.8 B15 IIIB
6 14149064 Trương Thanh  Hòa 14149CL1 5.2 4.8 B15 IB
7 14149326 Hoàng Trung  Kiên 14149CL1 4.5 5.2 B15 IIA
8 13149083 Đỗ Hoàng  Long 13149CL1 4.8 5.2 B15 IIIA
9 14149100 Nguyễn Xuân  Lộc 14149CL2 5.0 5.2 B15 IA
10 13149336 Nguyễn Hoàng Minh  Nhật 13149CL1 4.2 4.5 B15 IIB
11 14149376 Thái Hiền  Phúc 14149CL2 4.8 4.5 B15 IIIB
12 14149303 Nguyễn Văn  Trung 14149CL1 5.0 4.5 B15 IB
13 14149304 Bùi Xuân  Trường 14149CL1 5.2 4.5 B15 IA
14 14149316 Vương Trung  Trực 14149CL2 5.5 4.5 B15 IIA
15 14149384 Tôn Thất  14149CL2 6.0 4.5 B15 IIIA
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt