Tác giả :

ChonMonHoc_K17CLA_HKI_1819_XD.pdf

File trên đây là các môn học nên chọn trong HKI-1819 của từng sinh viên.
  •  Màu nền để ký hiệu các nhóm có Anh văn đầu vào khác nhau (nên tiến độ học khác nhau).
  •  Ký hiệu x màu đen là các môn đã học rồi, ký hiệu x màu đỏ là kỳ này sẽ đăng ký học.
  •  Sinh viên phải đạt Anh văn đầu vào mới đăng ký học các môn học chính bằng tiếng Anh, nên sẽ học bổ sung một số môn tiếng Việt (nhóm nền trắng là chưa đạt).
  •  Một số môn học có môn tiên quyết, hoặc môn học trước nên khi đăng ký sinh viên cần chú ý, nếu không rõ liên hệ với Trưởng ngành.
  • Sinh viên cần cân đối số tín chỉ học trong một kỳ cho vừa sức.
  •  Một số môn riêng (chỉ ngành xây dựng mới học) sẽ chưa mở đúng tiến độ do quá ít sinh viên, sẽ mở sau.
  • Các sinh viên mới đạt Anh văn đầu vào (nền màu cam) nếu thấy số lượng tín chỉ nhiều quá thì có thể học môn Vietnamese Communist Party Policy of Revolution vào kỳ sau. Nên học môn Descriptive Geometry and Engineering Drawing trước để kỳ sau còn học môn khác có liên quan.
  • Chú ý mã các môn học chương trình tiếng Anh có chữ E cuối cùng.
  • Chương trình đào tạo các em có thể download tại đây.
Các em nếu còn thắc mắc thì liên hệ với Trưởng ngành.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt