Tác giả :

1.      Kế hoạch

Thời gian

Công việc

Ghi chú

29/02/2018 – 02/06/2018

Thực hiện ĐATN

ĐATN làm theo mẫu, có thể tải từ mục “Biểu mẫu

07/06/2018 (hạn chót)

Nộp ĐATN cho GV phản biện

Có chữ ký của GVHD trong thuyết minh và bản vẽ.

08/06/2018 – 12/06/2018

Chấm phản biện

Tiêu chí chấm HD và PB có thể xem trong mục “Biểu mẫu

11/06/2018-12/06/2018

Nhận phiếu câu hỏi phản biện

 

14/06/18 (từ 7.30)

Bảo vệ

Sinh viên chuẩn bị băng rôn, dụng cụ để bảo vệ. Chuẩn bị file powerpoint để báo cáo và trả lời các câu hỏi phản biện. 

Tiêu chí chấm điểm khi bảo vệ xem ở đây.

 2.      Danh sách sinh viên đăng ký làm ĐATN

STT

Mã SV

Họ và

Tên

 

Giảng viên hướng dẫn

1

14149219

Đào Tấn

An

TS.

Lê Trung Kiên

2

14149364

Nguyễn Đình

Bính

ThS.

Nguyễn Văn Khoa

3

14149239

Trần Văn

Chiến

TS.

Hà Duy Khánh

4

14149385

Phạm Duy

Chung

TS.

Trần Văn Tiếng

5

14149368

Văn Kiều

Diễm

ThS.

Nguyễn Văn Khoa

6

14149250

Nguyễn Hoàng

Dũng

PGS.

Phan Đức Hùng

7

14149247

Nguyễn Khánh

Duy

PGS.

Phan Đức Hùng

8

12149031

Nguyễn

Hải

ThS.

Nguyễn Thanh Tú

9

12149360

Hoàng Thái

Hòa

ThS.

Nguyễn Thanh Tú

10

14149528

Trần Văn

Hòe

TS.

Lê Trung Kiên

11

14149318

Ngô Doãn Đức

Huân

PGS.

Phan Đức Hùng

12

14149370

Tạ Hoàng

Huy

ThS.

Lê Phương Bình

13

13149067

Nguyễn Diệp

Khang

ThS.

Lê Phương Bình

14

14149099

Nguyễn Phước

Lộc

ThS.

Nguyễn Văn Khoa

15

14149273

Trương Đức

Lợi

PGS.

Phan Đức Hùng

16

14149268

Lê Gia

Long

TS.

Lê Trung Kiên

17

14149315

Nguyễn Xuân

Nguyễn

TS.

Trần Tuấn Kiệt

18

13149336

Nguyễn Hoàng Minh

Nhật

TS.

Lê Trung Kiên

19

14149374

Nguyễn Minh

Nhật

TS.

Trần Văn Tiếng

20

14149121

Ngô Tấn

Phát

TS.

Lê Trung Kiên

21

14149375

Lê Thái

Phong

TS.

Lê Trung Kiên

22

14149296

Nguyễn Quốc

Thịnh

TS.

Trần Văn Tiếng

23

14149379

Bùi Đức

Thuận

ThS.

Nguyễn Văn Khoa

24

14149380

Dương Đức

Toàn

TS.

Trần Tuấn Kiệt

25

14149383

Nguyễn Thanh

ThS.

Nguyễn Văn Khoa

26

13149334

Phan Anh

Kiệt

ThS.

Lê Phương Bình

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt