Tác giả :
Từ ngày 21/6, một số Thầy Cô sẽ phải đi coi thi THPT ở Quy nhơn nên kế hoạch nộp thuyết minh đồ án như sau:
- Nộp 1 thuyết minh đồ án (bìa mềm) có chữ ký của GVHD cho GVPB trong thời gian từ 18-20/6
- Sáng 21/6 từ 8:00 nộp 1 bản thuyết minh (bia mềm) có chữ ký của GVHD cho Trưởng ngành tại phòng A1.403
- Từ 03/07 đến 07/07/2018: phản biện theo kế hoạch của GVPB
- T
ừ 09/07 đến 14/07/2018: Bảo vệ theo hội đồng (danh sách các hội đồng và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

Danh sách và kế hoạch của các hội đồng

Kèm
Danh sách hướng dẫn, phản biện
Mẫu định dạng đồ án tốt nghiệp

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt