Tác giả :

Theo CTĐT, môn TTTN ở Học kỳ 7, tuy nhiên sinh viên có thể đăng ký đi thực tập sớm hơn vào học kỳ hè.

Trình tự đi thực tập tại các công ty như sau:

1.      Điền thông tin vào mẫu giấy giới thiệu, xin chữ ký của BCN Khoa ĐT CLC, nộp cho Công ty.

2.      Nội dung thực tập: theo Đề cương chi tiết đính kèm.

3.      Thời gian thực tập: ít nhất khoảng 5-6 tuần.

4.      Sau khi thực tập SV nộp báo cáo cho GVHD và có bản nhận xét từ công ty (theo mẫu)

5.      GVHD là người giới thiệu công ty, hướng dẫn SV đi thực tập.

6.      Các mẫu giấy giới thiệu, đề cương thực tập, mẫu nhận xét có thể tải từ mục “Biểu mẫu”.

7.      Về nơi thực tập, SV có thể tự liên hệ, hoặc các giảng viên hướng dẫn giới thiệu, hoặc liên hệ với Trưởng ngành.

8.      Nộp lại một bản phô-tô giấy giới thiệu cho Trưởng ngành.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt