Tác giả :

Báo cáo tiến độ Đồ Án Tốt Nghiệp

Ngành CTM và CNKTCK

 

Các Sinh viên đang thực hiện ĐATN HK 1 2015 – 2016 sẽ báo cáo tiến độ ĐATN vào lúc 10:00 đến 11:00 thứ 4 ngày 28-12-2016 tại phòng E1.205

(*) Báo cáo tiến độ thực hiện ĐATN dạng file powerpoint, in dạng trang A4  

(*) Báo cáo cần đủ các nội dung sau:

- Tên  đề tài

- GVHD

- Tên SV, mã số SV

- Mục tiêu đề tài

- Nội dung thực hiện (Tổng các công việc cần thực hiện của đề tài)

- Các nội dung / công việc đã thực hiện

- Các nội dung / công việc sẽ thực hiện

- Các khó khăn cần được hỗ trợ

- Các nội dung khác,…

(*) Thời gian bảo vệ DATN dự kiến từ ngày 10 – 01 – 2016 đến 12 – 01 – 2016. SV chuẩn bị thuyết minh theo mẫu sau: Mẫu ĐATN

(*) Ghi chú: Các đề tài không nộp báo cáo tiến độ sẽ không được bảo vệ cuối kỳ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt