Tác giả :

Thông báo v/v  đăng ký đề tài ĐATN HK 1 2019 - 2020

Với SV ngành Cơ khí Chế tạo máy (CTM) và Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (CNKTCK)

Hệ ĐT Chất lượng cao

1/ Đối tượng:

SV ngành Cơ khí Chế tạo máyCông nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Hệ ĐT Chất lượng cao

2/ Phương pháp đăng ký đề tài:

SV chủ động liên hệ với GV để tìm đề tài, có thể tham khảo các đề tài theo link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sFEemO07qgV8vhmU0jLMRYcgccD19Uu6OiVcNJYM67I/edit#gid=177150755

3/ Yêu cầu đối với ĐATN:

  • Mỗi GV hướng dẫn tối đa 12 SV trong 1 HK
  • Mỗi đề tài có tối đa 3 SV
  • Chỉ chấp nhận GV cơ hữu của trường ĐH SPKT Tp.HCM đứng tên GV hướng dẫn

4/ Đăng ký ĐATN:

Sau khi SV tham khảo và trao đổi với GV về nội dung đề tài ĐATN, nếu SV và GV đồng ý thực hiện đề tài thì cả GV và SV điền vào “Mau dang ky DATN HK 1 2019-2020” và nộp cho thầy Trần Minh Thế Uyên trước ngày 23-09-2019.

(*) Lưu ý: “Mau dang ky DATN HK 1 2019-2020” phải được điền đủ tất cả các thông tin và có đủ chữ ký của GVHD và tất cả SV thực hiện đề tài.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt