Tác giả :

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN SINH VIÊN

Trang thông tin sinh viên là nơi Phụ huynh có thể:
- Xem thông tin về Chương trình học, thời khóa biểu, kết quả học tập - rèn luyện của sinh viên,
- Tình trạng học phí,
- Đóng góp ý kiến với Khoa và nhà trường
- Nêu câu hỏi về những vấn đề quan tâm
Để truy cập thực hiện các bước:
1. Truy cập trang tại địa chỉ: http://online.hcmute.edu.vn, Click tại   
2. Nhập mã sinh viên trong hộp Tên đăng nhập, ngày tháng năm sinh trong Mật mã, click 

Ví dụ: Sinh viên có mã 12110064, NTNS: 20/12/1994 thì nhập
   Tên đăng nhập: 12110064
   Mật mã: 201294
 
Trang thông tin của SV sẽ xuất hiện sau khi đăng nhập thành công.

3. Xem thông tin
Để xem thông tin, click tại các liên kết ở bảng bên trái để xem thông tin. 
Ví dụ:

Click tại    để xem thời khoá biểu SV 
Click tại    để xem tình trạng đóng học phí của SV
Click tại   để xem lịch thi SV 
Click tại    để xem điểm của SV 

Trong mục "Tài khoản Sinh Viên", tình trạng học phí được hiển thị như sau:


4. Đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi:
Click tại Xuất hiện bảng đăng ý kiến như hình dưới

 
- Nhập tiêu đề cần trao đổi (có thể để trống)
- Nhập địa chỉ thư điện tử (nếu có) trong E-mail
- Nhập số điện thoại (nếu có) trong Điện thoại
- Nhập nôi dung/ý kiến cần trao đổi
- Click nút Góp ý kiến để gửi

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng:155,729

Tổng truy cập:1,324,563

 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt