Tác giả :

  • Hiện nay Khoa ĐT CLC đã đăng ký hoàn tất Thời khóa biểu cho toàn bộ SV K.2018 của Khoa, các bạn SV đăng nhập vào trang online của mình để xem chi tiết. (https://online.hcmute.edu.vn)
  • Đối với SV K.2018 hệ Tiếng Anh, SV bắt đầu theo học từ ngày 27/8 đối với các môn không phụ thuộc vào trình độ AV đầu vào: Physical Education 1 , Principles of Marxism - Lenism, môn Introduction (nhập môn ngành). Các môn học còn lại phụ thuộc vào trình độ đầu vào nên sau khi có kết quả thi Anh văn đầu vào Khoa sẽ đăng ký TKB riêng cho từng SV và sẽ bắt đầu học từ 3/9. 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng:124,992

Tổng truy cập:1,598,166

 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt