THÔNG TIN CHO

THÔNG TIN VỀ

Developed by JoomVision.com
fb2  fkr  fbgrp1  ytv
Trang chủ Sinh viên hiện tại Tin tức Thông báo v/v kích hoạt hệ thông E-mail cho sinh viên

Thông báo v/v kích hoạt hệ thông E-mail cho sinh viên

PDF.InEmail

Để tạo điều kiện thuận tiện trao đổi thông tin liên lạc giữa Nhà trường và sinh viên học sinh, Trung tâm Thông tin đã tạo địa chỉ E-mail cho toàn thể sinh viên sử dụng với tên miền @student.hcmute.edu.vn
Sinh viên đăng nhập kích hoạt địa chỉ E-mail như sau:

 Địa chỉ truy cập: http://mail.student.hcmute.edu.vn

Tên đăng nhập:   

Mật khẩu: 

  • spkt (Đối với SV khóa 2010 và 2011)
  • (Đối với SV khóa 2009 trở về trước)

Ví dụ sinh viên có mã số là: 11104099 và ngày sinh: 28/12/93

  • Tên đăng nhập: 11104099 
  • Mật khẩu: spkt281293
Do yêu cầu bảo mật của hệ thống Email nên một số trường hợp đăng nhập, hệ thống có thể yêu cầu xác thực bằng mã ký tự. Sinh viên cần thực hiện từng bước theo yêu cầu của hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên phải đổi ngay mật khẩu nói trên thành mật khẩu khác để sử dụng về sau. Hướng dẫn chi tiết về sử dụng hộp thư có trong mục “Công tác sinh viên” trên trang web của Trường (http://www.hcmute.edu.vn/). Nếu trường hợp sinh viên không đăng nhập được, hoặc quên mật khẩu xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin của trường để hỗ trợ (hoặc liên hệ anh Hà số điện thoại 0913889739)./.
Trân trọng!
Share