Tác giả :

 

Căn cứ tình hình thực tế về ảnh hưởng đến kinh tế xã hội đất nước do dịch bệnh Covid-19 tiếp diễn phức tạp;

Nhà trường thông báo về việc xử lý đối với vi phạm đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 và cập nhật danh sách đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 như sau:

A.      Phương án xử lý đối với SV vi phạm đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 như sau: Không xử lý kỷ luật đối với Sinh viên vi phạm quy định đóng học phíđợt 1 (thu từ 23/8/2021 đến 19/11/2021) và đợt 2 (thu từ 29/11/2021 đến 30/12/2021).

B.       Phương án cập nhật danh sách sinh viên đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 như sau:

1-        Sinh viên hoàn tất học phí đúng quy định sẽ được đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 theo kế hoạch đăng ký môn học của phòng Đào tạo và khoa Đào tạo Chất lượng cao (xem chi tiết trên web phòng Đào tạo và khoa Đào tạo Chất lượng cao)

2-        Sinh viên hoàn tất học phí từ ngày 31/12/2021 đến 15 giờ 30 ngày 12/01/2022 sẽ được đăng ký môn học vào ngày thứ 03 tính từ ngày đầu tiên của kế hoạch đăng ký môn học do phòng Đào tạo quy định và không có thời khóa biểu cứng.

3-        Sinh viên đóng học phí từ sau 15 giờ 30 ngày 12/01/2022 đến 15h30 ngày 10/02/2022 sẽ được đăng ký môn học trong tuần điều chỉnh đăng ký môn học và không có thời khóa biểu cứng.

4-        Sinh viên không thực hiện hoàn tất học phí trước 15h30 ngày 10/02/2022 sẽ không được đăng ký môn học và thực hiện tạm dừng học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 theo quy định. 


Trân trọng
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Document
  

Truy cập tháng:326,429

Tổng truy cập:3,741,482

 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt