Tác giả :

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây.

Đơn thay thế đối với sinh viên xét tốt nghiệp: Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào file mẫu Đơn thay thế môn học (tải đơn tại Văn bản biểu mẫu dành cho sinh viên trên web phòng Đào tạo http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/1462746b-0d8a-4ee7-b242-3bf535fad9f8/danh-muc-bieu-mau-sinh-vien).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Document
  

Truy cập tháng:326,505

Tổng truy cập:3,741,558

 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt