Tác giả :

Câu hỏi: Mục tiêu đào tạo có rõ ràng và phù hợp với yêu cầu xã hội ?


 


Câu hỏi
: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt được về phẩm chất đạo đức, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành của người học theo mục tiêu đào tạoTỷ lệ "Đồng ý một phần" đạt 62% cho thấy về cơ bản, mục tiêu đào tạo về phẩm chất đạo đức, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành của người học đạt yêu cầu

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng:88,199

Tổng truy cập:945,605

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 37222763 - (+84 - 8) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt