Tác giả :

Câu hỏi: Mục tiêu đào tạo có rõ ràng và phù hợp với yêu cầu xã hội ?


 


Câu hỏi
: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt được về phẩm chất đạo đức, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành của người học theo mục tiêu đào tạoTỷ lệ "Đồng ý một phần" đạt 62% cho thấy về cơ bản, mục tiêu đào tạo về phẩm chất đạo đức, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành của người học đạt yêu cầu

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Document

Truy cập tháng:132,932

Tổng truy cập:1,911,225

 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt