Tác giả :

Hoạt động đảm bảo chất lượng tại Khoa được thực hiện thường xuyên thông qua các qui trình chuẩn nhằm hướng đến kiểm định quốc tế theo AUN. Trang này cung cấp thông tin điển hình minh chứng chất lượng đào tạo tại Khoa thông qua các dữ liệu:

Dữ liệu kết quả học tập: 

  • Sinh viên đạt loại Khá-Giỏi qua các khóa,
  • So sánh giữa các ngành,
  • So sánh kết quả học tập với hệ đại trà
Dữ liệu khảo sát:
  • Khảo sát Sinh viên tốt nghiệp tháng 10/2013 (đợt khảo sát vào tháng 1 năm 2014),
  • Khảo sát Chất lượng phục vụ: Tiến hành trên 500SV (50/75 lớp với tỷ lệ lấy mẫu 10SV/lớp) - thực hiện vào tháng 5 năm 2014

Kết quả học tập

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Document

Truy cập tháng:133,001

Tổng truy cập:1,911,294

 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt