Tác giả :

Hoạt động đảm bảo chất lượng tại Khoa được thực hiện thường xuyên thông qua các qui trình chuẩn nhằm hướng đến kiểm định quốc tế theo AUN. Trang này cung cấp thông tin điển hình minh chứng chất lượng đào tạo tại Khoa thông qua các dữ liệu:

Dữ liệu kết quả học tập: 

  • Sinh viên đạt loại Khá-Giỏi qua các khóa,
  • So sánh giữa các ngành,
  • So sánh kết quả học tập với hệ đại trà
Dữ liệu khảo sát:
  • Khảo sát Sinh viên tốt nghiệp tháng 10/2013 (đợt khảo sát vào tháng 1 năm 2014),
  • Khảo sát Chất lượng phục vụ: Tiến hành trên 500SV (50/75 lớp với tỷ lệ lấy mẫu 10SV/lớp) - thực hiện vào tháng 5 năm 2014

Kết quả học tập

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Document

Truy cập tháng:238,720

Tổng truy cập:2,057,035

 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt