Tác giả :

Khảo sát sinh viên tốt nghiệp

Dữ liệu khảo sát được lấy từ 192 phiếu SV tốt nghiệp hệ CLC và 1015 phiếu SV tốt nghiệp hệ đại trà 

Các thông tin thu thập gồm:

  1. Thông tin việc làm: Thời gian tìm được việc sau khi ra trường, tỷ lệ SV tìm được việc làm theo ngành, lĩnh vục làm việc, đào tạo sau tuyển dụng, mức độ hài lòng đối với công việc
  2. Đánh giá về chuẩn đầu ra, mục tiêu và chương trình đào tạo: Mức độ rõ ràng và phù hợp với yêu cầu xã hội, mức độ cung cấp kỹ năng và năng lực cần thiết cho công việc, tính khoa học, phân bổ lý thuyết-thực hành của chương trình, mức độ hài lòng về chất lượng của ngành đã theo học.

Kết quả khảo sát

Câu hỏi: Anh/Chị tìm được việc làm bao lâu sau khi ra trườngCâu hỏi : Nếu đã có việc làm, việc làm hiện tại của anh/chị thuộc lĩnh vực nào?  • Tỉ lệ SV CLC làm việc đúng chuyên môn đã học (84%) cao hơn so với hệ đại trà (73%); Tỉ lệ SV làm việc ở các ngành nghề khác so với chuyên môn được học của hệ CLC (6%) thấp hơn so với hệ đại trà (19%) điều này cũng phù hợp với tỉ lệ cần đào tạo sau tuyển dụng thấp hơn so với hệ đại trà.
  • Tỉ lệ SV CLC làm việc ở linh vực giảng dạy, huấn luyện (4%) thấp hơn hệ dại trà (7%) được giải thích vì chương trình CLC không có hệ đào tạo sư phạm

Câu hỏi : Anh Chị có được làm việc đúng chuyên ngành đào tạo không ?

  • 77% (45%+32%) sinh viên làm việc đúng chuyên ngành đào tạo
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Document

Truy cập tháng:97,668

Tổng truy cập:1,911,492

 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt