Tác giả :

Sinh viên đang thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành CNTT chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện theo kế hoạch như sau:
1. Nội dung báo cáo:
·         Tên đề tài
·         Phạm vi nghiên cứu
·         Mục tiêu
·         Những công việc đã thực hiện được
·         Khó khăn, vướng mắc
·         Đề nghị
2. Hình thức báo cáo: Thuyết trình bằng Powerpoint
3. Văn bản nộp cho Trưởng ngành: Văn bản theo nội dung (1) có chữ ký của GVHD. Xem mẫu tại đây
4. Thời gian báo cáo:
·         Chiều T4 (10/12/2014): theo thứ tự danh sách tại đây
5. Địa điểm: A3-405

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Document

Truy cập tháng:149,855

Tổng truy cập:1,745,634

 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt