Tác giả :

Thời gian

Công việc

Ghi chú

26/08/19-13/09/19

1. Đăng ký làm ĐATN
2. Điền thông tin ĐATN vào bảng tại đây.

Sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN, chọn GVHD và xin xác nhận đồng ý của GVHD (theo mẫu), gửi lại cho Trưởng ngành trước ngày 13/09/19. Một GV hướng dẫn không quá 3SV (thạc sỹ), không quá 4SV (tiến sỹ).

09/09/2019 –20/12/2019

Thực hiện ĐATN

ĐATN làm theo mẫu, có thể tải từ mục “Biểu mẫu

22/12/2019 (hạn chót)

Nộp ĐATN cho GV phản biện

Có chữ ký của GVHD trong thuyết minh và bản vẽ.

23/12/2019 – 28/12/2019

Chấm phản biện

Tiêu chí chấm HD và PB có thể xem trong mục “Biểu mẫu

27/12/2019-28/12/2019

Nhận phiếu câu hỏi phản biện

 

30/12/19- 31/12/19

Bảo vệ

Sinh viên chuẩn bị băng rôn, dụng cụ để bảo vệ. Chuẩn bị file powerpoint để báo cáo và trả lời các câu hỏi phản biện. 

Tiêu chí chấm điểm khi bảo vệ xem ở đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt