Tác giả :

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM về việc tổ chức: “Gặp gỡ, đối thoại với SV học kỳ 2 năm học 2020-2021”. Ban chủ nhiệm Khoa ĐT CLC sẽ tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với SV theo kế hoạch như sau:
  • Từ 08/04/2021 đến 24/04/2021: Ban cán sự các lớp phối hợp với các Thầy Cô trưởng ngành sinh hoạt với lớp về các nội dung và những yêu cầu, những thắc mắc cần được giải quyết trong học kỳ 2 năm học 2020-2021.
  • Hạn chót nhận ý kiến đóng góp là 26/04/2021Lưu ý tất cả các lớp phải gửi biên bản về cho Khoa, đây là tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp trong năm học (không hoàn thành sẽ bị trừ điểm rèn luyện và không được xét khen thưởng BCS lớp).
  • Thứ Tư (lúc 8h00 - 11h30) (ngày 28/04/2021),  Khoa ĐT CLC tổ chức Buổi Gặp gỡ đối thoại giữa BCN khoa và SV tại Phòng họp 2.
  • Thành phần tham dự : BCN khoa, các trưởng ngành, thư ký khoa, Ban cán sự các lớp (bắt buộc, có tính điểm Rèn luyện), BCH Đoàn-Hội Khoa (bắt buộc), cùng với tất cả các em SV trong khoa có quan tâm.
  • Riêng các lớp học từ 8h00 đến 11h30 Thứ Tư 28/04/2021, Ban cán sự lớp xin phép GV tham dự. Trong trường hợp không còn giờ để học bù, Ban cán sự lớp báo về Văn phòng Khoa.
Trân trọng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Document

Truy cập tháng:173,484

Tổng truy cập:2,436,277

 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt