• Chuong trinh

    CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

  Tên

  Số tín chỉ

  Tỷ trọng (%)

  Tổng

  Bắt buộc

  Tự chọn

  ĐT

  CLC

  ĐT

  CLC

  Kiến thức giáo dục đại cương

  56

  62

  50

  56

  6

  39.74

  Khoa học Xã hội và Nhân văn

  18

  22

  12

  16

  6

  14.10

  Ngoại ngữ

  9

  15

  9

  15

  0

  9.62

  Nhập môn ngành Công nghệ may

  3

  3

  3

  3

  0

  1.92

  Tin học

  3

  6

  3

  6

  0

  3.85

  Toán và KHTN

  23

  16

  23

  16

  0

  10.26

  Khối kiến thức chuyên nghiệp

  94

  94

  84

  84

  10

  60.26

  Cơ sở nhóm ngành và ngành

  19

  19

  15

  15

  4

  12.18

  Chuyên ngành

  46

  46

  40

  40

  6

  29.49

  Thực tập xưởng

  17

  17

  17

  17

  0

  10.90

  Thực tập công nghiệp

  2

  2

  2

  2

  0

  1.28

  Khóa luận tốt nghiệp

  10

  10

  10

  10

  0

  6.41

  Tổng cộng

  150

  156

  134

  140

  16

  100.00

  Ghi chúSố trước là của CT150TC của hệ đại trà (ĐT), số trong ngoặc là của chương trình đào tạo chất lượng cao (CLC)

     KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

  ĐẠI CƯƠNG BẮT BUỘC

  STT

  MMH

  Tên học phần

  TC

  I

   

  Khoa học xã hội và nhân văn

  16

  1

  LLCT150105

  Những NL cơ bản của CN Mác-Lênin

  5

  2

  LLCT230214

  Đường lối CM của ĐCSVN

  3

  3

  LLCT120314

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2

  4

  GELA220405

  Pháp luật đại cương

  2

  5

  EPNS130406

  Khởi nghiệp kinh doanh

  2

  6

  PLSK320605

  Kỹ năng xây dựng kế hoạch

  2

  II

   

  Ngoại ngữ

  15

  7

  EHQT130137

  Anh văn 1

  3

  8

  EHQT130237

  Anh văn 2

  3

  9

  EHQT230337

  Anh văn 3

  3

  10

  EHQT230437

  Anh văn 4

  3

  11

  EHQT330537

  Anh văn 5

  3

  III

   

  Nhập môn ngành đào tạo

  3

  12

  IGTE130151

  Nhập môn ngành Công May

  3

  IV

   

  Tin học

  6

  13

  ADPR131185

  Lập trình quản lý (Access)

  3

  14

  GSGT330351

  Đồ họa ứng dụng

  3

  V

   

  Toán học và KHTN

  16

  15

  MATH141601

  Toán 1

  4

  16

  MATH141701

  Toán 2

  4

  17

  MATH130401

  Xác suất thống kê ứng dụng

  3

  18

  PHYD130402

  Vật lý 1

  3

  19

  TDAI120251

  Hình họa - Vẽ kỹ thuật ngành may

  2

   

   

  Tổng cộng

  56

  VI

   

  Giáo dục thể chất

  5

  20

  PHED110513

  Giáo dục thể chất 1

  1

  21

  PHED110613

  Giáo dục thể chất 2

  1

  22

  PHED110713

  Giáo dục thể chất 3 (tự chọn)

  3

  VII

   

  Giáo dục quốc phòng

  165

  23

  GDQP008031

  Giáo dục quốc phòng

  165

  ĐẠI CƯƠNG TỰ CHỌN

  STT

  MMH

  Tên học phần

  TC

  I

  Khoa học XH&NV (tự chọn 6 TC)

   

  24

  GEEC220105

  Kinh tế học đại cương

  2

  25

  IVNC320905

  Cơ sở văn hóa Việt Nam

  2

  26

  PRSK320605

  Kỹ năng thuyết trình

  2

  27

  IQMA220205

  Nhập môn quản trị chất lượng

  2

  28

  INLO220405

  Nhập môn logic học

  2

  29

  INSO321005

  Nhập môn xã hội học

  2

   

   

  Tổng cộng

  6

    KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

  CƠ SỞ NGÀNH

  STT

  MMH

  Tên học phần

  TC

  30

  TMFY130451

  Nguyên liệu dệt

  3

  31

  TMFA230551

  Nguyên phụ liệu may

  3

  32

  SSRC220651

  Hệ thống cỡ số trang phục

  2

  33

  GEMA240751

  Thiết bị may công nghiệp và bảo trì

  4

  34

  FSTE230851

  Kỹ thuật may cơ bản

  3

  35

   

  Tổng cộng

  15

  CHUYÊN NGÀNH

  STT

  MMH

  Tên học phần

  TC

  36

  EGTE331352

  Anh văn chuyên ngành CN may

  3

  37

  FMDT231451

  Thiết kế trang phục nam cơ bản

  3

  38

  AMDT431751

  Thiết kế trang phục nam nâng cao

  3

  39

  FWDT331551

  Thiết kế trang phục nữ cơ bản

  3

  40

  AWDT331651

  Thiết kế trang phục nữ nâng cao

  3

  41

  WDTE431851

  Công nghệ sản xuất

  3

  42

  PREP332051

  Chuẩn bị sản xuất

  3

  43

  GQMA332251

  Quản lý chất lượng trang phục

  3

  44

  AGMP332351

  Tổ chức và quản lý sản xuất

  3

  45

  APME432451

  Quản lý đơn hàng

  3

  46

  PGPR342551

  Lập kế hoạch sản xuất ngành may

  2

  47

  CAIN342151

  Công nghệ CAD ngành may

  4

  48

  SEMI313951

  Chuyên đề thực tế

  1

  49

  PGTE433751

  Đồ án chuyên ngành may

  3

   

   

  Tổng cộng

  40

  THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

  STT

  MMH

  Tên học phần

  TC

   

   

  Thực hành xưởng

  17

  50

  PSEM212951

  TH thiết bị may CN và bảo trì

  1

  51

  PFGT223051

  TH kỹ thuật may cơ bản

  2

  52

  PFMD223151

  TH thiết kế trang phục nam cơ bản

  2

  53

  PAMD433451

  TH thiết kế trang phục nam nâng cao

  3

  54

  PFWD323251

  TH thiết kế trang phục nữ cơ bản

  2

  55

  PFWD323351

  TH thiết kế trang phục nữ nâng cao

  3

  56

  PPAP323551

  TH chuẩn bị sản xuất

  2

  57

  PCAT323651

  TH công nghệ CAD ngành may

  2

   

   

  Thực tập tốt nghiệp

  2

  58

  GRPR423851

  Thực tập tốt nghiệp

  2

   

   

  Tổng cộng

  19

   

   

   

   

  CƠ SỞ NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN

  STT

  MMH

  Tên học phần

  TC

  I

  Kiến thức cơ sở ngành (tự chọn 4 TC)

  4

  59

  CLAR220951

  Mỹ thuật trang phục

  2

  60

  AEST221051

  Thẩm mỹ học

  2

  61

  FADE321151

  Thiết kế thời trang

  2

  62

  DPGC422851

  Lập dự án xây dựng xí nghiệp may

  2

  II

  Kiến thức chuyên ngành (tự chọn 6 TC)

  6

  63

  MIAI432651

  Cải tiến sản xuất ngành may

  3

  64

  MAGA432751

  Marketting hàng may mặc

  3

  65

  WDTE431851

  Thiết kế trang phục công sở

  3

  66

  COEM431251

  Thêu vi tính

  3

   

   

  Tổng cộng

  10

   

   

   

   

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  STT

  MMH

  Tên học phần

  TC

  67

  THES4103951

  Đồ án tốt nghiệp

  10

   

   

  Tổng cộng

  10

   

    KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

   

  STT

  MÃ MH

  TÊN MH

  TC

  HỌC KỲ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Số tuần học

  156

  21

  20

  21

  18

  22

  21

  18

  15

  Tổng số ĐVHT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.  

  LLCT150105

  Những NL cơ bản của CN Mác-Lênin

  5

  5

   

   

   

   

   

   

   

  1.  

  EHQT130137

  Anh văn 1

  3

  3

   

   

   

   

   

   

   

  1.  

  MATH141601

  Toán 1

  4

  4

   

   

   

   

   

   

   

  1.  

  GELA220405

  Pháp luật đại cương

  2

  2

   

   

   

   

   

   

   

  1.  

  IGTE130151

  Nhập môn ngành Công May

  3

  3

   

   

   

   

   

   

   

  1.  

  TDAI120251

  Hình họa - Vẽ kỹ thuật ngành may

  2

  2

   

   

   

   

   

   

   

  1.  

  PHED110513

  Giáo dục thể chất 1

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chọn 1 trong các môn học sau (KTGD đại cương):

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.  

  GEEC220105

  Kinh tế học đại cương

  2

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  IVNC320905

  Cơ sở văn hóa Việt Nam

  2

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  PRSK320605

  Kỹ năng thuyết trình

  2

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  IQMA220205

  Nhập môn quản trị chất lượng

  2

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  INLO220405

  Nhập môn logic học

  2

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  INSO321005

  Nhập môn xã hội học

  2

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Học kỳ 1 (20/1/0)

   

  21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.  

  LLCT120314

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2

   

  2

   

   

   

   

   

   

  10.   

  EHQT130237

  Anh văn 2

  3

   

  3

   

   

   

   

   

   

  11.   

  PLSK320605

  Kỹ năng xây dựng kế hoạch

  2

   

  2

   

   

   

   

   

   

  12.   

  MATH141701

  Toán 2

  4

   

  4

   

   

   

   

   

   

  13.   

  MATH130401

  Xác suất thống kê ứng dụng

  3

   

  3

   

   

   

   

   

   

  14.   

  PHYD130402

  Vật lý 1

  3

   

  3

   

   

   

   

   

   

  15.   

  TMFY130451

  Nguyên liệu dệt

  3

   

  3

   

   

   

   

   

   

  16.   

  PHED110613

  Giáo dục thể chất 2

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Học kỳ 2 (21/0/0)

   

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17.   

  LLCT230214

  Đường lối CM của ĐCSVN

  3

   

   

  3

   

   

   

   

   

  18.   

  EHQT230337

  Anh văn 3

  3

   

   

  3

   

   

   

   

   

  19.   

  EPNS130406

  Khởi nghiệp kinh doanh

  2

   

   

  2

   

   

   

   

   

  20.   

  ADPR131185

  Lập trình quản lý (Access)

  3

   

   

  3

   

   

   

   

   

  21.   

  TMFA230551

  Nguyên phụ liệu may

  3

   

   

  3

   

   

   

   

   

  22.   

  GEMA240751

  Thiết bị may công nghiệp và bảo trì

  4

   

   

  4

   

   

   

   

   

  23.   

  PSEM212951

  TH thiết bị may CN và bảo trì

  1

   

   

  1

   

   

   

   

   

  24.   

  PHED110713

  Giáo dục thể chất 3 (tự chọn)

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chọn 1 trong các môn học sau (KTGD đại cương):

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  GEEC220105

  Kinh tế học đại cương

  2

   

   

  2

   

   

   

   

   

  25.   

  IVNC320905

  Cơ sở văn hóa Việt Nam

  2

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  PRSK320605

  Kỹ năng thuyết trình

  2

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  IQMA220205

  Nhập môn quản trị chất lượng

  2

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  INLO220405

  Nhập môn logic học

  2

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  INSO321005

  Nhập môn xã hội học

  2

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  Học kỳ 3 (20/1/0)

   

   

   

  21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  26.   

  SSRC220651

  Hệ thống cỡ số trang phục

  2

   

   

   

  2

   

   

   

   

  27.   

  FSTE230851

  Kỹ thuật may cơ bản

  3

   

   

   

  3

   

   

   

   

  28.   

  EHQT230437

  Anh văn 4

  3

   

   

   

  3

   

   

   

   

  29.   

  WDTE431851

  Công nghệ sản xuất

  3

   

   

   

  3

   

   

   

   

  30.   

  GSGT330351

  Đồ họa ứng dụng

  3

   

   

   

  3

   

   

   

   

  31.   

  PFGT223051

  TH kỹ thuật may cơ bản

  2

   

   

   

  2

   

   

   

   

  Chọn 1 trong các môn học sau (KTGD đại cương):

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  GEEC220105

  Kinh tế học đại cương

  2

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  IVNC320905

  Cơ sở văn hóa Việt Nam

  2

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  PRSK320605

  Kỹ năng thuyết trình

  2

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  IQMA220205

  Nhập môn quản trị chất lượng

  2

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  INLO220405

  Nhập môn logic học

  2

   

   

   

  2

   

   

   

   

  32.   

  INSO321005

  Nhập môn xã hội học

  2

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  Học kỳ 4 (15/3/0)

   

   

   

   

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  33.   

  FMDT231451

  Thiết kế trang phục nam cơ bản

  3

   

   

   

   

  3

   

   

   

  34.   

  FWDT331551

  Thiết kế trang phục nữ cơ bản

  3

   

   

   

   

  3

   

   

   

  35.   

  PREP332051

  Chuẩn bị sản xuất

  3

   

   

   

   

  3

   

   

   

  36.   

  EHQT330537

  Anh văn 5

  3

   

   

   

   

  3

   

   

   

  37.   

  PFMD223151

  TH thiết kế trang phục nam cơ bản

  2

   

   

   

   

  2

   

   

   

  38.   

  PFWD323251

  TH thiết kế trang phục nữ cơ bản

  2

   

   

   

   

  2

   

   

   

  39.   

  PPAP323551

  TH chuẩn bị sản xuất

  2

   

   

   

   

  2

   

   

   

  Chọn 2 trong các môn học sau (KTGD cơ sở ngành):

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  40.   

  CLAR220951

  Mỹ thuật trang phục

  2

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  AEST221051

  Thẩm mỹ học

  2

   

   

   

   

  2

   

   

   

  41.   

  FADE321151

  Thiết kế thời trang

  2

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  DPGC422851

  Lập dự án xây dựng xí nghiệp may

  2

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  Học kỳ 5 (16/6/0)

   

   

   

   

   

  22

   

   

   

   

   

   

   

   

  42.   

  AWDT331651

  Thiết kế trang phục nữ nâng cao

  3

   

   

   

   

   

  3

   

   

  43.   

  EGTE331352

  Anh văn chuyên ngành CN may

  3

   

   

   

   

   

  3

   

   

  44.   

  AGMP332351

  Tổ chức và quản lý sản xuất

  3

   

   

   

   

   

  3

   

   

  45.   

  GQMA332251

  Quản lý chất lượng trang phục

  3

   

   

   

   

   

  3

   

   

  46.   

  CAIN342151

  Công nghệ CAD ngành may

  4

   

   

   

   

   

  4

   

   

  47.   

  PFWD323351

  TH thiết kế trang phục nữ nâng cao

  3

   

   

   

   

   

  3

   

   

  48.   

  PCAT323651

  TH công nghệ CAD ngành may

  2

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  Học kỳ 6 (16/5/0)

   

   

   

   

   

   

  21

   

   

   

   

   

   

  49.   

  FWDT331551

  Thiết kế trang phục nam nâng cao

  3

   

   

   

   

   

   

  3

   

  50.   

  APME432451

  Quản lý đơn hàng

  3

   

   

   

   

   

   

  3

   

  51.   

  PGPR342551

  Lập kế hoạch sản xuất ngành may

  2

   

   

   

   

   

   

  2

   

  52.   

  SEMI313951

  Chuyên đề thực tế

  1

   

   

   

   

   

   

  1

   

  53.   

  PAMD433451

  TH thiết kế trang phục nam nâng cao

  3

   

   

   

   

   

   

  3

   

  Chọn 2 trong các môn học sau (KTGD chuyên ngành):

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  54.   

  MIAI432651

  Cải tiến sản xuất ngành may

  3

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

  MAGA432751

  Marketting hàng may mặc

  3

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

  WDTE431851

  Thiết kế trang phục công sở

  3

   

   

   

   

   

   

  3

   

  55.   

  COEM431251

  Thêu vi tính

  3

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

  Học kỳ 7 (15/3/0)

   

   

   

   

   

   

   

  18

   

   

   

   

  56.   

  PGTE433751

  Đồ án chuyên ngành may

  3

   

   

   

   

   

   

   

  3

  57.   

  GRPR423851

  Thực tập tốt nghiệp

  2

   

   

   

   

   

   

   

  2

  58.   

  THES4103951

  Đồ án tốt nghiệp

  10

   

   

   

   

   

   

   

  10

   

   

  Học kỳ 8 (0/0/15)

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

   

   

   

  156

  21

  20

  21

  18

  22

  21

  18

  15

 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt