Tác giả :
  1. Các nhóm liên hệ với GVHD, hoàn thành form xác nhận, nộp cho Trưởng ngành (đến ngày 18/10/19)
  2. Sau khi có giấy xác nhận, sinh viên điền thông tin vào bảng này.
  3. Đăng ký với P. KHCN theo hướng dẫn tại đây.
  4. Một số đề tài được gợi ý trong bảng này. Các nhóm có thể gặp GV để có đề tài khác phù hợp hơn.
Chú ý: nếu chưa kịp đăng ký được với P. KHCN vẫn tiếp tục làm, rồi đăng ký ở đợt sau.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt