Tác giả :
  1. Các nhóm liên hệ với GVHD, hoàn thành form xác nhận, nộp cho Trưởng ngành (đến ngày 18/10/19)
  2. Sau khi có giấy xác nhận, sinh viên điền thông tin vào bảng này.
  3. Đăng ký với P. KHCN theo hướng dẫn tại đây.
  4. Một số đề tài được gợi ý trong bảng này. Các nhóm có thể gặp GV để có đề tài khác phù hợp hơn.
Chú ý: nếu chưa kịp đăng ký được với P. KHCN vẫn tiếp tục làm, rồi đăng ký ở đợt sau.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt