Tác giả :

Sinh viên hoàn tất báo cáo, trình giáo viên hướng dẫn ký và nộp tại Trưởng ngành vào thứ 2 (18/12/2017).

Các tài liệu nộp gồm:

  • 2 bản báo cáo bìa mềm có chữ ký của GVHD,
  • CD chứa mã nguồn (nếu có), thuyết minh đề tài (PDF), tài liệu tham khảo

+ Giáo viên phản biện đọc và đánh giá từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

+ Danh sách hội đồng xem tại đây.

+ Ngày bảo vệ: Thứ 4 (27/12/2017) và Thứ 5 (28/12/2017)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt