Tác giả :
Nhằm nâng cao chất lượng các đề tài tốt nghiệp và tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp với sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tốt nghiệp tìm được công việc tốt, Khoa Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến sinh viên đang thực hiện Đồ án tốt nghiệp, chuẩn bị báo cáo trong Học kỳ 2 năm học 2016-2017 và các thầy cô trưởng ngành như sau:

- Hoạt động báo cáo ĐATN sẽ được tổ chức trong 2 buổi:

+ Buổi 1: sinh viên báo cáo ĐATN (thành lập các hội đồng bảo vệ và chấm điểm giống như đã tổ chức ở các học kỳ trước);

+ Buổi 2: triển lãm sản phẩm đề tài.

- Báo cáo ĐATN: từ ngày 24 đến 27 tháng 7 năm 2017. Triển lãm sản phẩm ĐATN: ngày 28/7/2017

Để chuẩn bị cho đợt bảo vệ ĐATN này:

- Các thầy cô trưởng ngành lập danh sách sinh viên bảo vệ theo hội đồng (mẫu đính kèm số 1) gửi về cho cô Thu Thảo tổng hợp (Email: thuthao@hcmute.edu.vn). Hạn chót ngày 15/6/2017. Dựa trên danh sách này khoa sẽ gửi cho Phòng Quan hệ Doanh nghiệp mời bên ngoài tham dự. Doanh nghiệp có thể sẽ đăng ký tham dự buổi bảo vệ hoặc buổi triển lãm.

- Các thầy cô trưởng ngành gửi cho sinh viên mẫu thông tin để sinh viên chuẩn bị (mẫu đính kèm số 2). Sinh viên có thể tự in nhiều bản để gửi cho doanh nghiệp trong buổi bảo vệ và buổi triển lãm.

- Tất cả các đề tài tham gia triển lãm phải chuẩn bị poster khổ giấy A0.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt